VINDKRAFT, MARK OCH FASTIGHETER

Företaget grundades mitt i finanskrisen hösten 2008. Inriktningen är vindkraft, projektering för vindkraft samt förädling och exploatering av mark och fastigheter samt konsultativa tjänster inom dessa områden.

Mark och markexploatering samt förädling. Företaget är inriktat på att förvärva och exploatera samt förädla mark och fastigheter. Syftet är att ändra inriktning av befintliga fastigheter. Jobba med tillståndsprocesser tex bygglovsansökningar, avstyckningar, sammanslagningar avverkning, viltvård m.fl.

Uthyrning eller försäljning av genomförda projekt är också en del av företagetsverksamhet.

Vi lägger stor vikt av att verka för ett grönare samhälle och engagerar oss för miljön och en frisk och sund naturvård. Vi försöker jobba så lokalt som möjligt. Vi värnar jobben på orten där vi har engagemang och köper upp varor och tjänster lokalt, i den utsträckning det går.

Inriktningen är i första hand mindre projekt inom en radie av ca 3 timmars bilresa från Stockholm. I huvudsak regionen kring mälardalen samt utefter kustlandskapet.